ISO 270001 en waarom u geïnteresseerd zou moeten zijn

Wat is ISO 27001?

ISO/IEC 27001 is een internationale standaard voor het beheren van informatiebeveiliging. De norm werd oorspronkelijk gezamenlijk gepubliceerd door de International Organization for Standardization (ISO) en de International Electrotechnical Commission (IEC) in 2005 en vervolgens herzien in 2013. Beide zijn toonaangevende internationale organisaties die internationale normen ontwikkelen.

ISO/IEC 27001 is een specificatie voor een Information Security Management System (ISMS), dat een raamwerk biedt om organisaties, van elke omvang of elke sector, te helpen hun informatie op een systematische en kosteneffectieve manier te beschermen,

Dit raamwerk van beleid en procedures omvat alle juridische, fysieke en technische controles die betrokken zijn bij de informatierisicobeheerprocessen van een organisatie - een systematische benadering voor het beheren van gevoelige bedrijfsinformatie zodat deze veilig blijft.

Waarom is ISO 27001 zo belangrijk?

Het is belangrijk om een ​​effectief ISMS te hebben om een ​​passend beschermingsniveau te bieden aan zowel de informatiemiddelen van een organisatie als die welke door hun klanten aan de organisatie zijn toevertrouwd, en om vermijdbare incidenten te voorkomen.

De zakelijke voordelen van ISO 27001-certificering zijn aanzienlijk. Niet alleen helpen de normen ervoor te zorgen dat de beveiligingsrisico's van een bedrijf kosteneffectief worden beheerd, maar de naleving van de erkende normen stuurt een waardevolle en belangrijke boodschap naar klanten en zakenpartners: dit bedrijf doet de dingen op de juiste manier.

ISO 27001 is van onschatbare waarde voor het bewaken, beoordelen, onderhouden en verbeteren van het informatiebeveiligingsbeheersysteem van een bedrijf.

Waarom je geïnteresseerd zou moeten zijn...

Met het toenemende aantal meldingen van cyberaanvallen en datalekken, is ISO 27001 een belangrijke cyberbeveiligingscertificering.

Volgens een recent rapport van IBM en het Ponemon Institute bedragen de kosten van een datalek in 2021 4.24 miljoen dollar – een stijging van 10% ten opzichte van de bevindingen in 2020.

Veel organisaties, ongeacht hun grootte en branche, willen toegang tot belangrijke historische documenten of gegevens behouden en behouden. Deze IT-systemen vormen vaak de kern van cyberincidenten en omdat buitengebruikstelling meestal geen optie is, vormen deze IT-systemen een aanzienlijk risico voor organisaties.

Naarmate deze IT-systemen verouderen, zijn ze niet alleen niet in staat om de huidige best practices op het gebied van beveiliging aan te passen, zoals multi-factor authenticatie, single-sign-on en op rollen gebaseerde toegang, maar de beveiligingsrisico's nemen ook toe omdat ze onvoldoende audit trails of encryptie methoden.

ISO 27001 gaat over informatie en het beheersen van de risico's en bedreigingen die de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid kunnen beïnvloeden.

Naleving van de ISO27001-regelgeving is de beste manier om gegevensbescherming, privacy en effectief IT-beheer te waarborgen. ISO 27001, een wereldwijde standaard voor het beheren van de beveiliging van informatie-assets en het beperken van risico's, biedt een methodologie om informatiebeveiligingsrisico's te helpen beheren.

Ik heb gehoord van ISO 9001, dus wat is het verschil...

ISO 9001 is een internationaal erkend kwaliteitsmanagementsysteem. Een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) is een reeks beleidslijnen, processen en producten die nodig zijn voor planning en uitvoering (productie/ontwikkeling/service) in het kernbedrijfsgebied van een organisatie. (dwz gebieden die van invloed kunnen zijn op het vermogen van de organisatie om aan de eisen van de klant te voldoen.)

ISO 9001 is een norm die de vereisten voor een kwaliteitsmanagementsysteem vastlegt. Het helpt bedrijven en organisaties om efficiënter te werken en de klanttevredenheid te verbeteren.

ISO 9001 bouwt voort op zeven kwaliteitsmanagementprincipes. Deze zorgen ervoor dat een organisatie of bedrijf is opgezet om consequent waarde te creëren voor haar klanten.

De invoering van een QMS is een strategische beslissing voor een organisatie die kan helpen haar algehele prestaties te verbeteren en een solide basis te bieden voor initiatieven voor duurzame ontwikkeling.

ISO 9001 richt zich op het verbeteren van kwaliteit en service, wat resulteert in minder niet-conforme producten en dus klachten.

ISO 27001 is gericht op verbeterde beveiliging en governance, wat resulteert in minder beveiligingsincidenten en dus problemen.

Wat betekent het om gecertificeerd te zijn...

De OLM Group, waar Nalanda Technology deel van uitmaakt, heeft de normen ISO 9001:2015 (Quality Management System) en ISO 27001:2013 (Information Security Management Systems) geïmplementeerd als één geïntegreerd Business Management System (BMS).

 

Het voldoen aan certificering voor zowel ISO 9001 als ISO 27001 zorgt ervoor dat we niet alleen over de tools beschikken om onze bedrijfsprestaties te bewaken, maar ook om continue verbeteringsprocessen te implementeren en ervoor te zorgen dat we onze commerciële, contractuele en wettelijke verantwoordelijkheden nakomen.

 

De onlangs vernieuwde ISO 9001- en 27001-certificeringen van Nalanda Technology versterken niet alleen onze toewijding aan hoe serieus we als bedrijf informatiebeveiliging nemen, maar bieden de bedrijven en organisaties waarmee we werken ook volledige gemoedsrust, wetende dat hun waardevolle gegevens veilig en beveiligd zijn .

 

Het beschermen van gegevens die cruciaal zijn voor een bedrijf is van het grootste belang voor ons en geeft onze belanghebbenden en klanten het vertrouwen dat we over de processen beschikken om onze nalevingsvereisten effectief te beheren en eraan te voldoen.

David Rivett – Oprichter & COO, Nalanda Technology

Taal